S prvim danom nove školske godine, 9. rujna, kada i formalno počinje frontalna primjena “Škole za život”, učenike svih osnovnih škola na školskim klupama dočekat će udžbenici i tableti koji će se koristiti u nastavi takozvane ministričine nove škole. Njihovim preuzimanjem, kako udžbenika tako i tableta, osnovnoškolci i njihovi roditelji preuzimaju i određene obveze. Tako dobiveni udžbenici i tableti vlasništvo su škole pa su ih učenici dužni i vratiti školi na kraju školske godine. Neoštećene! U suprotnom, udžbenike kupljene na trošak državnog proračuna morat će na kraju školske godine platiti.

Trošak – 50% kataloške cijene Iako se već sada zna da će trošak za oštećene udžbenike koji se ne mogu u idućoj godini proslijediti novim generacijama iznositi 50 posto kataloške cijene, iznos koji bi mogao roditelje dočekati za oštećene tablete, za učenike od 5. do 8. razreda koji će ih koristiti u svakodnevnoj nastavi, još nije definiran. Naime, naputak o korištenju udžbenika Ministarstvo obrazovanja sastavilo je, a onaj o korištenju tableta tek se treba definirati, poručio je Marko Košiček, glavni savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak. Evidenciju o oštećenim udžbenicima morat će voditi škola – na ravnateljima je da odrede tko će i kako u svakoj pojedinačnoj školi kontrolirati udžbenike. Svaka škola pojedinačno na kraju školske godine zbrojit će oštećene udžbenike, a novac koji dobiju od roditelja čija su djeca oštetila ili izgubila sredstvo za praćenje nastave škole će koristiti, kažu u Ministarstvu obrazovanja, za dokup udžbenika ili će novac uplatiti državi.
– Roditelj ili skrbnik učenika potpisuje izjavu da je preuzeo udžbenike te da će ih na kraju nastavne godine, odnosno i prije isteka nastavne godine u slučaju preseljenja učenika u drugu školu, vratiti u uporabnom stanju. Učenici su obvezni omotati udžbenike i voditi računa o njihovu prijenosu i čuvanju u školi i kod kuće. Zabranjeno je pisati, crtati ili na bilo koji način označavati tekst u udžbenicima koji nisu radnog karaktera – istaknuto je u naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika. Radne bilježnice za osnovne škole, ako ih profesori žele upotrebljavati na nastavi, roditelji su dužni sami kupiti. Profesori, učitelji i nastavnici određuju samostalno i koje će druge obrazovne materijale koristiti u nastavi, što znači da osim komercijalnih, na raspolaganju imaju i besplatne i otvorene materijale. Odluče li se za druge komercijalne obrazovne materijale, njihova je cijena propisana zakonom. Ovisno o razredu, cijena za njih ne smije prijeći 20, 30 i 40 posto od cijene kompleta obveznih udžbenika za pojedini razred.

Koštat će i digitalni sadržaji Roditelji moraju voditi računa i o digitalnim sadržajima. Zbog njih su udžbenici tanji za 30 posto od dosadašnjih. Digitalni sadržaji, ovisno o udžbeniku, predmetu i izdavaču, mogu biti na CD-u, mogu se koristiti uz pomoć koda ili šifre koju će učenik imati otisnutu u pojedinačnom udžbeniku, ali koji će vrijediti samo u toj nastavnoj godini. Ako je udžbenik imao CD, učenik je i CD dužan vratiti na kraju godine. No ako je digitalni sadržaj otisnut u kodu koji se nalazi u udžbeniku, generacija koja će naslijediti taj udžbenik neće moći koristiti isti kod dok se taj digitalni sadržaj ne dokupi, objasnio je Marko Košiček. Dokup će ovisiti o kvaliteti digitalnog sadržaja, a kako se zasad planira, taj dokup ne bi trebali snositi roditelji, nego država. No konačne odluke još nema.

Autor: Lana Kovačević / Večernji list