Opća bolnica Dubrovnik objavila je natječaj za zapošljavanje sedam liječnika na neodređeno vrijeme. Bolnica traži gastroenterologa, fizijatra, oftalmologa, dermatologa, prihijatra i dva anesteziologa. Također, Ministarstvo zdravstva bolnici je odobrilo zapošljavanje po dva psihologa i deukacijska rehabilitatora, fonetičara – pedagoga, radnog terapeuta.

Ukupno je oglašeno 21 radno mjesto na neodređeno i osam na određeno vrijeme. Općoj bolnici u Dubrovniku kronično nedostaje liječnika na pojedinima odjelima, a konačno bi trebala proraditi i poliklinika za mentalno zdravlje djece, što također zahtijeva zapošljavanje.