Prema rezultatima završene analize, uzorkovane 04. kolovoza2019. godine, Zavoda za javno zdravstvo DNŽ u uzorcima vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže iz izvorišta Prud, vrijednosti parametara mutnoće su sniženi ispod zadanih vrijednosti MDK, te kao takvi ispunjavaju parametre sukladnosti propisane Pravilnikom.

Isporučena voda iz izvorišta Prud je u potpunosti ispravna, te se može koristiti za piće.