Prije nekoliko je dana u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Metkoviću izišao zbornik radova pod naslovom Što vama kažem, svima kažem! u čast 85. godine rođenja dr. sc. don Mile Vidovića, svećenika crkvenoga povjesničara, autora 14 knjiga (11 autorskih i 3 uredničkih) te 54 članka i objave te dobitnika nagrada za životno djelo Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Neretvanima su najpoznatije njegove monografije župa Vidonje i Dobranje – Bijeli Vir te monografije Povijest župa doline Neretve, o neretvanskim sakralnim objektima, svećeništvu i redovništvu te župama. Široj je javnosti najpoznatije njegovo djelo Povijest Crkve u Hrvata.

Zbornik je uredio dr. sc. Ivan Armanda, znanstvenik iz Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža te se u njemu donosi 17 priloga 16 autora podijeljenih u tri cjeline: Dr. sc. don Mile Vidović i njegov znanstveni opus, Iz Crkvene povijesti Doline Neretve te Od sjevera do juga Lijepe Naše.

U njima su obrađene zavičajne (neretvanske) i crkvene teme te iznesen opširan osvrt na don Milin život i djelo s mnogo manje poznatih pojedinosti.

U nastavku iznosimo predgovor urednika Ivana Armande.

Dana 1. listopada 2020. msgr. dr. Mile Vidović navršio je 85. godinu života, a 29. lipnja ove godine navršava se 60. obljetnica njegova svećeničkoga ređenja. Zahvalan za njegovo svećeničko služenje i osobito za znanstveni rad, poglavito za proučavanje crkvene povijesti doline Neretve, Ogranak Matice hrvatske u Metkoviću odlučio je zbornikom radova obilježiti te dvije njegove obljetnice. Posao okupljanja suradnika i uređivanja zbornik povjerenje meni. Rado sam se toga prihvatio iz zahvalnosti prema svečaru, mom nekadašnjem
gimnazijskom profesoru i ravnatelju, marnom crkvenom povjesničaru čijim se znanstvenim radovima često služim. Zbornik, kojega posvećujemo dr. don Mili Vidoviću i predajemo zainteresiranoj javnosti, ima sedamnaest radova, podijeljenih u tri šire tematske cjeline.

Prvi dio zbornika donosi dva članka o životu i znanstvenom radu svečara dr. don Mile Vidovića. Urednik zbornika donio je pregled Vidovićeva života s osvrtom na njegov znanstveni rad te bibliografijom objavljenih samostalnih djela, uredničkih izdanja, članaka, priloga i napisa, a Domagoj Vidović je istražio njegov doprinos onomastičkim istraživanjima.

U drugom dijelu zbornika pet je članaka koji se bave temama iz crkvene povijesti don Milina zavičaja, doline Neretve. Prvi u nizu tih radova, autorice s. Natanaele Radinović, zapravo je biblijske tematike, jer se bavi temom pastirstva u knjizi proroka Ezekiela. No, autorica na kraju rada proširuje temu i govori o crkvenim pastirima iz doline Neretve, osobito o misionaru o. Anti Gabriću. Fra Petar Lubina je u preglednom članku opisao vidljive tragove Gospine prisutnosti u dolini Neretve, tj. crkve, kapele i kapelice posvećene Majci Božjoj u tom kraju. Njihova brojnost i pobožnost neretvanskoga puka prema Blaženoj Djevici Mariji dopuštaju da se dolina Neretve naziva i Gospinom dolinom. Ta je dolina bogata i duhovnim zvanjima, među kojima su osobito brojna ženska zvanja, a njih je najviše iz svečarove rodne župe. Više od pola redovnica iz doline Neretve rođeno je u Vidonjama, odakle potječu i najstarije poznate neretvanske redovnice. Njihov bogat i plodni apostolat na raznim poljima opisala je s. Dolores Matić, a s. Estera Radičević posebno se
posvetila životu i djelovanju neretvanske redovnice s. Milene (Anke) Bebić iz Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa. Neretvanske teme u ovom zborniku zaključuje stručni rad Ivana Balte, koji je donio pregled podataka o matičnim knjigama neretvanskih župa pohranjenima u Nadbiskupskom arhivu u Spli­tu.

U trećem dijelu zbornika deset je radova koji se bave raznim temama iz povijesti Crkve u Hrvata, pri čemu se neki radovi naslanjaju na Vidovićeva istraživanja, produbljujući i nastavljajući ih. Vinko Tarbušković je, iznoseći najnovije spoznaje o tragovima poganskih kultova u starogradskom polju, pokazao njihovu vezu s formiranjem kršćanskih bogoštovnih mjesta, a don Slavko Kovačić je donio vrstan pregled školovanja dijecezanskoga klera u dijelu Dalmacije pod mletačkom vlašću do 1797. Vlč. Franjo Velčić opisao je život i djelovanje dr. Kvirina Klementa Bonefačića prije imenovanja splitskim i makarskim biskupom, Hrvoje Njavro je opisao društveno i crkveno djelovanje zadarskoga nadbiskupa Mate Garkovića, a Margareta Matijević istražila je prisutnost Dalmacije i Dalmatinaca, poglavito dalmatinskoga svećenstva i redovništva, u Dnevniku zagrebačkoga nadbiskupa Antuna Bauera.

Biografske je tematike i članak Ivana Pažanina o segetskom svećeniku don Petru Spiki s osvrtom na segetsku župu u Drugom svjetskom ratu i poraću, do početka šezdesetih godina 20. stoljeća kad je službu župnika preuzeo don Mile Vidović. Članak Ore Mušćet govori o konzervatorsko-restauratorskim radovima na pašmanskom samostanu sv. Kuzme i Damjana prema dnevnicima o. Benedikta Celegina, člana tog samostana. Njezin članak spada i u povijest redovništva, čime se bavi još nekoliko članaka u trećem dijelu zbornika.

Fra Ljudevit Anton Maračić opisao je turbulentno ali iznimno zanimljivo i plodno razdoblje iz povijesti samostana sv. Frane u Splitu od 1600. do 1800. godine, s naglaskom na ulogu franjevaca konventualaca iz splitskoga roda Andreis, Ivan Armanda opisao je povijest samostana dominikanskih picokara sv. Mihajla kraj Stona, a s. Maneta Mijoč veoma je detaljno opisala djelatnost redovnica Družbe sestara Služavki Maloga Isusa u središnjim (nad)biskupijskim ustanovama u Splitu.

Ugodna mi je dužnost zahvaliti svima koji su svojim znanstvenim i stručnim radovima obogatili ovaj zbornik te onima koji su omogućili da on ugleda svjetlo dana. Pritom posebno moramo istaknuti Ogranak Matice hrvatske u Metkoviću i njegova dopredsjednika Ratka Krstičevića, dugogodišnjega don Milina prijatelja i suradnika. Izražavajući zahvalnost svima koji su doprinijeli objavljivanju ovoga zbornika, ujedno u njihovo ime čestitamo msgr. dr. Mili Vidoviću 85. rođendan i 60. obljetnicu svećeništva.