Danas je u 17 sati u Zgradi političkih stranaka održana 20. sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića na kojoj su usvojene sve točke dnevnoga reda.

Većinom glasova usvojene su prve dvije točke koje se odnose na komunalnu infrastrukturu, Prijedlog izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture. Budući da pojedine stavke programa planiranoga za 2019. godinu nisu realizirane, a pojedine prelaze planirane iznose, predložile su se određene izmjene. Najveće je smanjenje prihoda uređenje rive u Vidu, a planirani iznos smanjen je s 800 000 na 50 000 kn. Najznačajnije povećanje u programu građenja bit će izgradnja kružnih tokova u Ulici Ante Starčevića čiji se iznos povećao na 6 412 497 kn, a iznos za makadamski put u Glušcima povećao se sa 150 tisuća kuna na 465 tisuća kuna. Osim toga, ukida se stavka o financiranju DVD Metković, a planira se nova aktivnost – Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Metkovića u iznosu 764 tisuće kuna.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, a najznačajnija dopuna je Projekt Zaželi i ostvari u iznosu gotovo 2 milijuna kuna.

Najveća je dopuna Programa javnih potreba u kulturi Projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve u iznosu 1 759 800 kn koji je također jednoglasno usvojen.

Jednoglasno su usvojeni i Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu koje se uglavnom odnose na povećanje sredstava sportskim klubovima i udrugama te Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.

Većinom glasova usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2019. godinu.

Jednoglasno su usvojeni Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima i Prijedlog odluke o komunalnom redu na području grada Metkovića koje se trebaju uskladiti s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu kao i Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Metkovića koja se treba uskladiti s novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o agrotehničkim mjerama.

Posljednja točka dnevnoga reda, Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija prostorija dječjeg vrtića u objektu Osnovne škole u Vidu jednoglasno je usvojena pa će Grad prijaviti projekt na Natječaj za mjeru 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.