Danas je u 17 sati u galeriji Ustanove za kulturu i sport Metković održana 32., posljednja u ovom sazivu, sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića.

Prvom točkom dnevnoga reda jednoglasno je usvojeno Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za period od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020.

Usvojen je i prijedlog Odluke o novčanoj pomoći za novorođeno dijete na koju imaju pravo roditelji koji su, u trenutku rođenja djeteta i podnošenja zahtjeva, prijavljeni na području grada Metkovića. Odlukom se povećava krug korisnika i uvode sljedeće visine novčane pomoći za: prvo novorođeno dijete – 2 500 kn, drugo novorođeno dijete – 3 500 kn, treće novorođeno dijete – 4 500 kn, četvrto novorođeno dijete – 5 500 kn, peto i svako daljnje novorođeno dijete – 15 000 kn. Zahtjev za novčanu pomoć može se podnijeti i uslugom e-Novorođenče.

Usvojenim prijedlogom Odluke o izmjenama Odluke o financiranju cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte povećava se krug korisnika pa Grad Metković, osim metkovskim učenicima upisanim u srednje škole u Dubrovniku, financira 2 povratne ili 4 jednosmjerne karte tijekom jedne akademske godine i učenicima upisanim u srednje škole u Splitu (u programe koji nisu dostupni u Metkoviću).

Četvrtom točkom dnevnoga reda dopunilo se Rješenje o imenovanju ulica i trgova na području grada Metkovića kojim se javno prometna površina uz Neretvu od spoja s Lučkim mostom do Veslačkog kluba imenuje u Šetalište A satnije ZNG.

Usvojen je prijedlog Zaključka kojim se prihvaća Izvješće o provedbi Programa potpora u poljoprivredi na području grada Metkovića za 2020. godinu koji je iznosio 500 000 kn, a sredstva su dodijeljena korisnicima temeljem javnog poziva. Navedeno Izvješće kritizirao je vijećnik Gabrić, ali je i glasovao za njega.

Šestom točkom dnevnoga reda izglasana je Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Metkovića, a Povjerenstvo će činiti tri člana – pravne, geodetske i agronomske struke. Imenovani su i članovi povjerenstva: Ante Šimić, Marko Vukša i Stanko Vidović.

Posljednja točka dnevnoga reda prijedlog je Odluke o izradi UPU poslovne zone Meterizi i s time povezanih Izmjena i dopuna PPUG Metkovića. Tom Odlukom utvrđuje se da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.