Nakon obrađenih pristiglih prigovora na redoslijed, Grad Metković objavio je konačnu Listu prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Metkovića, stoji objavljeno na službenoj stranici grada.