Hrvatska Vlada namjerava podići trošarine na cigarete, rezani duhan te uvesti i trošarine na grijani duhan i e-tekućine, što će u konačnici dovesti do poskupljenja cigareta, e-cigareta, cigara i cigarilosa.

Naime, u javno savjetovanje pušten je nacrt uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode. Prema tom prijedlogu specifične trošarine za 1000 komada cigareta podigle bi se sa sadašnjih 335 kuna na 375 kuna. Proporcionalna trošarina i dalje će ostati na 34 posto od maloprodajne cijene.

Također se predlaže da minimalna trošarina na cigarete iznosi 829 kuna za 1000 komada cigareta umjesto dosadašnjih 755 kuna.

Vlada namjerava uvesti i trošarine na duhan koji se koristi za e-cigarete kojih do sad nije bilo. Tako se predlaže da trošarina za grijani duhanski proizvod iznosi 600 kuna po kilogramu, dok bi trošarina za jedan mililitar e-tekućine iznosila 1 kunu.

Vlada također namjerava uvesti i trošarine na cigare i cigarilose. Za 1000 komada cigara ili cigarilosa trošarina bi iznosila 600 kuna. Trošarine za sitno rezani duhan se ne mijenjaju.