VK Neretvanski gusar je uspješno završio provedbu druge po redu “EE akcije”.  U tom periodu su veslači,  u suradnji sa ovlaštenom tvrtkom „Tehnomobil d.o.o.“, prikupljali elektronski otpad.

Zahvaljuju se svim građanima koji su pomogli u prikupljanju otpada koji je preuzela tvrtka Tehnomobil d.o.o. , a koliko je točno prikupljeno možete procjeniti na priloženim fotografijama!