U Arheološkom muzeju Narona u Vidu jučer je otvorena izložba Brončanodobne nadgrobne gomile na području Općine Pojezerje koju su otvorili ravnatelj Muzeja Toni Glučina i autorica izložbe Konstanta Bukovac.

Ovom izložbom predstavljeni su rezultati istraživanja grobnih gomila (tumula) s djelom pokretnih nalaza koji su se nalazili na sjevernim padinama brda Šubir uz rub polja Jezerac, te na taj način predstavile nove arheološke spoznaje o običajima pri ukapanju brončanodobnih stanovnika širega područja Donje Neretve i Dalmatinske zagore.

Zaštitna arheološka istraživanja prapovijesnih nalazišta provedena su 2012. godine pri gradnji autoceste A1. Radi se o naselju, gradini Podovači i devet kamenih nadgrobnih gomila, odnosno tumula. Pronađeni nalazi trajno su pohranjeni u Arheološkom muzeju Narona te čine jezgru njegove Pretpovijesne zbirke.

.