Škole u kojima su najbolje ocjene iz državnih matura dolaze iz manjih županija i gradova, a učenici prirodoslovno-matematičkih gimnazija najbolji su u sva tri obavezna predmeta, sažetak je rezultata analize uspješnosti naših maturanata na državnoj maturi 2018. koju prenosi 24sata.

Hrvatski učenici u srednju školu dolaze s puno boljim ocjenama nego što ih zadrže do mature, pokazuju podaci o uspjehu učenika u gimnazijama te na državnoj maturi, koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osim toga, dosta se razlikuju i ocjene zaključene na kraju 4. razreda, te one na državnoj maturi, pokazuju detaljne tablice u Školskom e-Rudniku.

Tako je od maturanata koji su 2018. polagali državnu maturu, njih 21,78% imalo zaključenu peticu iz matematike, no istu ocjenu na državnoj maturi, A razini, dobilo ih je tek 9,59%. Na B razini, peticu iz matematike dobilo je 17,62 posto.

I dok je dvojku na A razini dobilo 30,47 posto učenika, na B razini ih je dvostruko manje, 15,22%. Na B razini, matematiku je trojku i četvorku dobilo oko 66% učenika, dok je na A razini oko 70% učenika dobilo dvojku i trojku.

U hrvatskom jeziku je bila još veća razlika u ocjenama: Odličan iz hrvatskog je na kraju 4. razreda imalo 32,28% učenika, no istu ocjenu na državnoj maturi na A razini postiglo je tek 7,81%, a na B razini još manje – 6,03% učenika.

Inače, na državnoj maturi 2018. najbolji su bili učenici Međimurske županije, a slijede iz Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska, te Splitsko-dalmatinska županija. Najlošija je Ličko-senjska županija. Sličan poredak se zadržava i u prethodnim godinama.

Kako je istaknula, najmanja odstupanja ocjena na maturi i na kraju školske godine pokazuju da su učenici dobro pripremljeni za maturu, bez obzira na konačnu ocjenu. A ta najmanja odstupanja 2018. imale su uz najjače zagrebačke gimnazije, primjerice, i Srednja škola Obrovac, Gimnazija Metković, Gimnazija Beli Manastir, Srednja škola Novska…

Gimnazija Metković, šk. god. 2017./18.:

  • Hrvatski jezik (105 učenika) – prosjek ocjena na kraju školske godine 3,50, a na državnoj maturi 3,57
  • Matematika (48 učenika) – prosjek ocjena na kraju školske godine 3,52, a na državnoj maturi 3,40
  • Engleski jezik (104 učenika) – prosjek ocjena na kraju školske godine 3,76, a na državnoj maturi 3,88.

Engleski jezik je specifičan po tome što 2018. na A razini čak 30,96% učenika dobilo odličan, a da je taj predmet među hrvatskim učenicima definitivno najjači, pokazuje i usporedba prosječnih ocjena po godinama. Od 2013. do 2018. prosječna zaključena ocjena na kraju 4. razreda raste od 3.90 do 4.10.

Ne uči se isto gradivo koje se polaže

A ta usporedba pokazuje i kako su ocjene iz hrvatskog jezika na državnoj maturi bez izuzetka niže od prosjeka, ali nema drastičnijih padova u rezultatima. Za razliku od toga, državna matura iz matematike među generacijama ima vrlo velike razlike. Tako su maturanti 2016. na B razini imali ocjenu 3.72, dok je već iduća generacija imala ocjenu 3.19.

– Kad postoje velika odstupanja, razlog može biti to što se na nastavi ne obrađuje isto gradivo kao što se polaže na maturi – kazala je Divjak, ističući kao problematičnu baš matematiku. To bi se trebalo promijeniti novom maturom 2022., koja će morati biti složena u skladu s usvojenim kurikulima po kojima se od ove godine radi, ali i intenzivnijim edukacijama baš za nastavnike matematike.

Zanimljivosti:
  • 132 učenika na maturi 2018. dobilo je peticu iz sva tri predmeta A razine
  • 417 učenika četvrti je razred završilo s peticom iz nekog od tri obavezna predmeta, no na maturi A razine dobili su dvojku
  • 25 učenika je sa zaključenom peticom iz istog predmeta dobilo jedinicu na A razini

Piše: Ana Dasović/24sata