Kad god se malo dublje zakopa na prostoru Vida, može se očekivati da će na svjetlo dana izaći neki kameni svjedok slavne naronitanske povijesti. Jučer i danas su djelatnici NPKLM vodovoda d.o.o. su mehanizacijom iskopali više kamenih rimskih blokova prilikom radova na popravku vodovodne cijevi na Maloj rivi, sjeverno od mosta na ulazu u mjesto Vid.

Među njima izdvajaju se tri velika dekorirana arhitektonska spomenika, a na jednom je uz različite ukrase uklesan i natpis. Na spomeniku su sačuvana slova AV i treće oštećeno slovo (možda slovo G), pa se preliminarno može kazati da je na gredi vjerojatno bilo navedeno ime prvog rimskog cara Augusta.

 

– Budući da se radovi odvijanu na području nekadašnjega centra antičke Narone, mogli smo očekivati ovako nešto. Drugi razlog za to je što se puno kasnije u temelje mosta preko Norina ubacivao kamen pa je bilo za očekivati ovako nešto. Ovi pronalasci neće usporiti radove na sanaciji vodovoda. Nakon postupka čišćenja i konzervacije kameni će blokovi biti prezentirani javnosti kao dio stalnog postava našega muzeja, rekao nam je ravnatelj AM Narona Toni Glučina.

Radi se natpisu s najvećim slovima pronađenim u Naroni

Visina slova od 30 cm ukazuje da je natpis stajao na nekoj velikoj javnoj građevini te se stoga može dovesti u vezu s najpoznatijim naronitanskim lokalitetom – hramom Augusteumom, u kojem se častio car August.

– Spomenike su s velikom pažnjom izvadili djelatnici NPKLM vodovoda d.o.o. na čemu im se zahvaljujemo, ističu u AM Narona.