Večeras je u Glazbenom domu održana izborna skupština Gradske glazbe Metković na kojoj je za novog predsjednika izabran Nikica Volarević.

Za dopredsjednike su izabrani dosadašnji predsjednik Ivica Puljević i  Ivo Veraja, a za tajnika je potvrđen Igor Gabrić.

Uz gore navedne članovi Upravnoga odbora su još Anita Bebić, Olivija Kljusurić, Mirko Bebić, Magdalena Ujdur, Zrinka Mijoč, Jelena Gabrić i Stipan Borovac. ČLanovi Nadzornog odbora su Joško Vuica, Luka Vukša i Andrej Puljević.