Grad Metković je objavio Poziv za umirovljenike za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na božićnicu. Prenosimo ga u cijelosti:

Pozivaju se umirovljenici sa prebivalištem na području Grada Metkovića koji su korisnici mirovine do 2.200,00 kuna da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića.

Uz zahtjev se prilaže preslik osobne iskaznice, zadnji odrezak mirovine ili izvadak iz banke ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o mirovini, preslik tekućeg računa, OIB.

Zahtjevi se podnose od 2. prosinca 2019. godine do 13. prosinca 2019.godine od 8 do 13 sati u prizemlju Gradskog kulturnog središta, Stjepana Radića 1.

Isplata božićnica vršit će se od 16.prosinca 2019.godine do 20.prosinca 2019.godine isplatom na tekuće račune umirovljenika, iznimno umirovljenicima koji nemaju tekuće račune iz blagajne Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, I.kat.