Svjedoci smo čestih slučajeva povlačenja sa tržišta domaćeg voća i povrća u kojem su pronađeni ostaci pesticida. Nedavni takav primjer dogodio se na jednom hrvatskom OPG-u gdje su jabuke sorte Idared bile tretirane pesticidima a i iz Slovenije nam dolaze informacije da je u mandarinama otkriven pesticid, odnosno zaštitno sredstvo, chlorpyrifos-ethyla, piše Dubrovački vjesnik.

Ipak, Europska komisija je u analizi koju je izradila za Nacionalni strateški plan Hrvatske istaknula kako je trend smanjenja rizika povezanih s upotrebom pesticida u Hrvatskoj izraženiji nego na razini EU što vrijedi i za trend antimikrobnih sredstava te da Hrvatska ima dobro opće stanje i zaštita prirodnih resursa kao i najveći potencijal u Europi za razvoj biogospodarstva.

– Izvješće Europskog revizorskog suda iz siječnja prošle godine (Održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja: ostvaren je ograničen napredak u mjerenju i smanjivanju rizika), ukazuje na glavna ograničenja i daje preporuke vezane uz korištenje sredstava za zaštitu bilja. Ovo izvješće naglašava kako su države članice poduzele određene mjere za promicanje održive uporabe sredstava za zaštitu bilja, no ostvaren je ograničen napredak u mjerenju i smanjivanju rizika, a Europska Komisija nije provjerila jesu li države članice pravilno prenijele Direktivu o održivoj uporabi pesticida u nacionalno zakonodavstvo. I Europska Komisija i države članice poduzimaju mjere za smanjenje rizika povezanog s uporabom sredstava za zaštitu bilja, što u praksi uključuje i mjere koje se odnose na primjenu integrirane zaštite bilja -ističe predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu, Marijana Petir.

– Nejasno definirani kriteriji, rokovi, procedure monitoringa, ali i nedovoljna prilagodba javnih službi koje bi trebale biti potpora poljoprivrednicima u procesu smanjenja upotrebe sredstava za zaštitu bilja razlog su koji ograničava punu primjenu načela integrirane zaštite bilja, pa time i smanjenja uporabe pesticida. I to je problem koji pogađa cijelu Europsku Uniju, smatra Petir.