Kako bi pomogao poljoprivredne proizvođače na svom području, Grad Metković je na inicijativu zamjenika gradonačelnika Roberta Doke u Proračunu Grada Metkovića za 2018. godinu predvidio iznos od 300.000 kuna u Programu potpora u poljoprivredi, stoji objavljeno na službenoj gradskoj mrežnoj stranici.

Važno je istaknuti da je ovo prvi put da Grad Metković donosi ovakav vid poticanja u poljoprivredi.

Korisnici ovog Programa će biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Metkovića, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Sredstva poticaja malih vrijednosti koristit će se za isplatu dijela troškova ili naknada vezanih za poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti sa sjedištem na području Grada Metkovića, koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na površinama upisanim u ARKOD sustav. Raspon poticaja varira zavisno od mjera, do maksimalno 5.000 kn po pojedinom korisniku (za zadruge/udruge i sl. do 10.000 kn).

Grad Metković će u razdoblju od 2018. – 2020. godine financirati sljedeće mjere u poljoprivredi:

  • mjera 1 Potpore stočarima i pčelarima
  • mjera 2 Potpore za obnovu i gradnju staklenika / plastenika
  • mjera 3 Potpore za uvođenje ekološki naprednih metoda u poljoprivrednoj proizvodnji
  • mjera 4 Potpore za nabavku opreme, alata i strojeva za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje
  • mjera 5 Potpore za poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača

Osim ovih potpora Grad Metković će vrlo ažurno i u okviru svojih mogućnosti pratiti i pomagati rješavanje svih ostalih aktivnosti vezanih uz poljoprivredu – navodnjavanje Koševo – Vrbovci, raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, rješavanje povrata u Koševu, redovito održavanje poljskih puteva itd. – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Robert Doko.

Grad Metković će uskoro raspisati Natječaj za dodjelu sredstava iz navedenog Programa potpore u poljoprivredi za 2018. godinu, u kojemu će biti razjašnjeni svi detalji o mjerama poticanja i načinu prijava.