U mandarinama podrijetlom iz Hrvatske koje su izvezene u Sloveniju utvrđeni su ostaci pesticida, klorpirifos-etila, prenosi Slobodna Dalmacija.

Riječ je o organofosfatnom pesticidu koji se koristi na usjevima, životinjama te drugim prirodnim okruženjima, za ubijanje brojnih štetočina, uključujući insekte i crve.

Ostaci ove vrste pesticida, premda otrkiveni u zanemarivo malim količinama, označeni su kao ozbiljan rizik za zdravlje ljudi. Međutim, mandarina u kojima je otkriven klorpirifos-etil više nema na tržištu, jer su uzorkovane 5. listopada pa je o rezultatima kontrole samo obaviješten pošiljatelj iz Hrvatske.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Svjedoci smo čestih slučajeva o povlačenju sa tržišta domaćeg voća i povrća u kojem je otkrivena povećana razina pesticida, pa tako ovaj slučaj sa mandarinama nije jedini. Nedavno je otkriveno da su jabuka sorte Idared sa jednog hrvatskog OPG-a bile prekomjerno tretirane pesticidima.

Ipak, Europska komisija u analizi koju je izradila za Nacionalni strateški plan Hrvatske ističe kako se u Hrvatskoj smanjuje upotreba pesticida te da ovdašnji poljoprivrednici postupno prelaze na integriranu i ekološku poljoprivredu.