ENDEMSKA riba prikanac koja se jedino može pronaći na Mostarskome blatu u Hercegovini pred izumiranjem je zbog izgradnje sustava za novu hidroelektranu Mostar budući da je potpuno poremećeno prirodno stanište ove riblje vrste.

Voditelj ihtioloških istraživanja na Agronomskom i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Jerko Pavličević upozorio je kako je u dramatičnom opadanju broj prikanaca, malene slatkovodne ribe, koja je jedino zabilježena u ovome dijelu BiH.

“Novoizgrađene akumulacije nisu još adaptirane kao moguće stanište za prikanca ili drugih vrsta riba, jer presuše u ljetnim mjesecima. Građevinski radovi na Mostarskom blatu u svrhu rada hidroelektrane i gradnje ceste nisu uzeli u obzir biologiju ekosustava, što je dobrim dijelom uvjetovalo da se populacija nalazi u ekstremnom opadanju i da prikancu prijeti nestanak”, rekao je Pavličević.

Problem je nastao kada se počela graditi akumulacija hidroelektrane, te kada su prošireni stari kanali kada se voda preusmjerila iz povremenih rječica nekada poplavljenih dijelova ovoga kraškoga polja, koje je redovito ranije plavilo po zimi do izgradnje akumulacije hidroelektrane.

“Moguće je zaustaviti potpuni nestanak”

Međunarodni savez za očuvanje prirode je 2006. godine uvrstio prikanca u međunarodnu crvenu listu kao ranjivu vrstu (VU). Koordinator projekta za očuvanje okoliša i rijetkih životinjskih i biljnih vrsta Udruga Dinarice i WWF Adrije Vedran Kordić rekao je da se stanje dodatno pogoršalo nakon radova na izgradnji hidroelektrane.

“Zbog gradnje hidrocentrale Mostarsko blato prikanac je potencijalno već kritično ugrožena vrsta”, rekao je Kordić.

Po njemu moguće je zaustaviti potpuni nestanak i revitalizaciju prikanca, ali i drugih vrsta uspostavom rezervata u jednome dijelu ovoga polja. On je naveo kako su uz ribu prikanca zbog promjena na Mostarskom blatu ugrožene i druge životinjske vrste, sivi ždral i siva vjetriška. Na Mostarskom blatu staništa nalaze i globalno ugrožene vrste ptica kao što su patka njorka, orao kliktaš, bjelonokta vjetruša, kosac (Crex crex) te njihovi ugroženi srodnici. U ovu skupinu može se dodati i biljka okruglolisna vučja stopa, vrlo rijetka na serpentinima Mostarskog blata.